Rzeczoznawca Majątkowy

Usługi szacowania nieruchomości wykonuję dla organów administracji publicznej, urzędów skarbowych oraz osób fizycznych i prawnych, głównie na terenie województwa śląskiego.

Przedmiotem wyceny, sporządzonej w formie operatu szacunkowego lub też innego opracowania czy ekspertyzy, może być między innymi:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana - działki budowlane i komercyjne;
  • nieruchomość gruntowa zabudowana - domy mieszkalne, obiekty handlowo - usługowe i przemysłowe, hale, magazyny;
  • nieruchomość lokalowa – lokale mieszkalne, handlowe i usługowe;
  • ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu;
  • inne prawa związane z nieruchomościami;
  • opinie o nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora.

Opracowanie mogę sporządzić dla różnych celów w zależności od Państwa potrzeb – wszędzie, gdzie konieczna jest znajomość wartości nieruchomości.